نمایش 1–12 از 19 نتیجه

خرید انواع اکسسوری بیمارستانی

لوازم جانبی برای تجهیز اتاق های بیمارستان ها و مراکز درمانی از مواردیست که غیر قابل چشم پوشی می باشد . میز غذاکه طراحی ساده ای دارد تامین کننده نیاز امروز تختهای بیمارستانها می باشد. گوشه های گرد و قسمت های.در دسترس محدود شده تمیز کاری آن را در مواجه با عفونت آسان تر کرده است.

کمد کنار تخت تولیدی سینا امکان ذخیره سازی (نگهداری) وسایل را با قابلیت دسترسی آسان تامین می کند این کمد برای استفاده های ویژه کاربران در مرکز کلینیکها طراحی شده و می توانند در بخشهای جراحی، بستری استفاده شوند. تشک تخت بیمارستانی برای ارائه راحتی و آسایش بیمار طراحی شده است . همچنین برای خم شدن با تنظیم بخش سر و پا تخت بیمارستان دارای قابلیت انعطاف می باشد.