انواع لوله آزمایش گاما

لوله گاما شفاف 75×12 یکی از ابزار های پرکاربرد در آزمایشگاه ها می باشد که اکثرا به نام های لوله آزمایش (Test Tube)، لوله نمونه (Sample Tube) یا لوله کشت (Culture Tube)  این لوله رو میشناسند. لوله آزمایش در دو مدل تولید میشود، لوله آزمایش شفاف یا لوله آزمایش شیشه ای و لوله آزمایش نیمه شفاف یا لوله آزمایش نشکن دو مدل این لوله آزمایش می باشد که در این مطلب قصد معرفی لوله آزمایش شفاف یا شیشه ای را داریم. لوله آزمایش شفاف اغلب در آزمایشگاه های پاتوبیولوژی یا سایز آزمایشگاه ها برای نگهداری، ترکیب و گرم کردن مواد شیمیایی مایع یا جامد در مقدار کم، نگهداری اورگان های زنده و برای نگهداری از نمونه های خون استفاده می شود.

اطلاعات بیشتر