خرید سرسمپلر

سر سمپلر آبی یک وسیله آزمایشگاهی می باشد که از آن برای انتقال مایعات و محلول های شیمیایی در اندازه های خاص و مشخص استفاده می نمایند. سر سمپلر آبی یک وسیله آزمایشگاهی کاربردی برای انتقال میزان دقیقی از مایعات و محلول های شیمیایی می باشد. محل اصلی استفاده از این وسیله آزمایشگاهی در قسمت بالایی دستگاه سمپلر می باشد. در آزمایشگاه ها شما نیاز دارید تا در آزمایش های مختلف میزان مشخصی از مایعات را جابجا نمایید. برای انجام این فرایند در آزمایشگاه ها استفاده از سمپلر بهترین انتخاب محسوب می گردد.

اطلاعات بیشتر