در حال نمایش 2 نتیجه

خرید تخت احیا نوزاد

محل استفاده تخت احیای نوزاد در اتاق عمل یا بخش نوزادان می باشد و صرفا برای نوزادان تازه متولد شده مورد استفاده قرار می گیرد. اساسی ترین قسمت این تخت می توان به قسمت وارمر اشاره کرد. کلیت تخت احیا نوزاد لیونا به دو بخش الکتریکال و مکانیکال تقسیم می شود که بخش الکتریکال شامل : هیتر، چراخ فتوتراپی یا چراغ معاینه و کنتر پنل دستگاه، می شود.

اطلاعات بیشتر