خرید سیفتی باکس (Safety Box)

سیفتی باکس ها مخازن ایمنی جهت جمع آوری پسماندهای تیز و برنده در مراکز درمانی و آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند ، این محصول بنابه مورد استفاده آن بایستی از ویژگی های خاصی برخوردار باشد که ایمنی محیط و کاربر را تامین نماید.

در ادامه، توضیحاتی در مورد مزایا، کاربردها و معیارهای انتخاب سیفتی باکس ارائه می‌شود:

اطلاعات بیشتر