سیفتی باکس ها مخازن ایمنی جهت جمع آوری پسماندهای تیز و برنده در مراکز درمانی و آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند ، این محصول بنابه مورد استفاده آن بایستی از ویژگی های خاصی برخوردار باشد که ایمنی محیط و کاربر را تامین نماید.

حداقل مشخصات لازم سیفتی باکس

  • به آسانی سوراخ نشوند و در مقابل شکستگی و ترک خوردگی مقاوم باشند.
  • درب باز و بسته شونده داشته باشد.
  • قابل بازیافت باشد.
  • دیواره های ظرف نفوذناپذیر باشد.
  • دارای دسته برای حمل و نقل باشد.
  • دارای علامت استاندارد باشد.

در تاریخ 82/6/1 طبق بخشنامه شماره 2817139/س استفاده از سیفتی باکس (ظرف ایمنی) در کلیه مراکز درمانی (درمانگاه ، کلینیک ، بیمارستان) الزامی شده است و تمامی بخش ها از سیفتی باکس استفاده کنند. این سیفتی باکس ها از دو بخش درب و بدنه تشکیل شده است. سیفتی باکس ها در اشکال مختلف استوانه ای ، مستطیلی و مربعی تولید می شوند ، که بر روی ظرف برچسبی جهت یادداشت اطلاعات ضرروری همچون تاریخ شروع استفاده و پلمپ ظرف و شخص استفاده کننده یادداشت می شود ؛ همچنین حداکثر ظرفیت محتویات داخل ظرف برروی این لیبل مشخص شده است.یادآوری این نکته نیز ضروریست که سیفتی باکس ها ظروف یک بار مصرف می باشند و به هیچ عنوان استفاده مجدد از انها توصیه نمی شود. از جمله این ویژگی ها می توان به مواردی همچون عدم نفوذپذیری بدنه ظرف در برابر اشیای تیز داخلی ،عدم امکان باز شدن درب هنگام سقوط از ارتفاع ( که درصورت باز شدن درب امکان پخش شدن محتویات داخل ظرف وجود داشته و در نتیجه احتمال ایجاد بریدگی و انتشار بیماری و به خطر افتادن جان کاربر را در پی داشته باشد )،ایجاد سهولت جداسازی سرسوزن از سرنگ برای کاربر ، امکان قفل (پلمپ) پس از اتمام ظرفیت و جلوگیری از نشت مایعات و محلول های شیمیایی داخل سیفتی باکس اشاره کرد.