در حال نمایش 2 نتیجه

تخت دیالیز

تخت دیالیز به پرستاران کمک می کند تا بهترین مراقبت را از بیماران داشته باشند و در جهت افزایش راحتی بیماران طراحی گردیده اند. تخت های دیالیز ویژه ارائه مراقبت های خاص به منظور تسهیل و کاربرد پرستاران طراحی شده است، که راحتی بیمار را به میزان قابل توجهی افزایش داده و باعث کاهش استرس و فشار عصبی در طول دوره درمان می شود.این تخت ها دارای ویژگی تنظیم الکتریکی جهت راحتی، تغییر حالت از صندلی به تخت و برعکس می باشد.همچنین نسبت به تخت های بیمارستانی فضای کمتری را اشغال می کند.

اطلاعات بیشتر