واکر چیست؟

واکر نوعی عصا است که ترکیب بی نظیری از تعادل و راحتی را برای فرد به ارمغان می آورد. استفاده از واکر از عصای معمولی آسان تر بوده و برای افرادی که دارای ناتوانی حرکتی در دو سمت بدن خود بوده یا دچار مشکلات حرکتی بیشتری هستند بسیار مناسب است.

اطلاعات بیشتر