نمایش 1–12 از 28 نتیجه

تخت های بیمارستانی در بخش های مختلف بیمارستان اعم از بخش بستری،مراقبت های ویژه،زنان و زایمان،اطفال و … و همچنین مراکز درمانی و کلینیک ها و حتی خانه ها مورد استفاده قرار میگیرند.
تخت های بیمارستانی بر اساس کاربرد به دسته های مختلفی تقسیم بندی می شوند :