جدیدترین مدل تخت همراه بیمار با نام “ASA” در واحد R & D طراحی شده است. این محصول زیبا محیطی دنج و آرام در اتاق بیمار برای پرستاران و بیماران فراهم میکند. جدیدترین مدل تختهای تاشو همراه با قابلیت تغییر حالت برای سه کاربرد متفاوت حداکثر استفاده از فضا و محیط را در بیمارستانها فراهم میکند.

اطلاعات بیشتر